Od początku działalności staramy się zwrócić uwagę na problemy, jakie niesie za sobą spotkanie człowieka ze środowiskiem. Analizując różne czynniki pomagamy zrozumieć przyrodę i procesy w niej zachodzące.

   Poprzez Plany Ochrony Rezerwatów realizujemy misję zachowania naturalnych ekosystemów oraz przywrócenia stanu bliskiego naturalnemu tam, gdzie równowaga biologiczna została zachwiana.

   Ciągły rozwój i nauka - to nasze motto. Rozszerzamy działalność uczestnicząc w projektach, konferencjach. Aby lepiej zrozumieć środowisko przekształcone przez człowieka wykonujemy także inwentaryzacje terenów postindustrialnych, w których natura odbudowała już częściowo siedlisko.

   Kilkuletnie doświadczenie poprzedzone studiami z zakresu leśnictwa, współpraca z osobami zajmującymi się ochroną środowiska oraz z innych branży pozwala nam podejmować coraz to nowe wyzwania.

Zapraszamy do współpracy