Wykonane projekty

Plany Ochrony Przyrody dla rezerwatów:
Dąbrowa Łącka (305,87 ha),
Korzeń (36,32 ha),
Łąck (15,50 ha),
Rzepki (43,94 ha),

Oszacowanie zasobów martwego drewna:
Modrzewina (332,15ha),
Sokół (110,65 ha),
Dębina 1 (53,33 ha),
Cis A (6,10 ha),
Cis B (10,50 ha),
Jedlina (70,45 ha),
Kantor Stary (95,43 ha),
Starodrzew Dobieszyński (9,18 ha).

Inwentaryzacje terenów zieleni:
Katowice - Szopienice (15 ha),
Katowice - Załęże (2 ha).

Konferencje i warsztaty:
Narada Techniczna - Plany Ochrony Przyrody Rezerwatów.
Konferencja Zieleń Miejska Katowice 2011, 2012, 2013
Prawne aspekty ochrony gatunkowej oraz ocena oddziaływania na obszary Natura 2000 w procesach inwestycyjnych